Hoď to

Výmena, vrátenie a reklamácia tovaru

Upozornenie

Na tejto stránke nájdete zjednodušený návod ako postupovať v prípade reklamácie, výmeny alebo vrátenia tovaru. Detailné informácie nájdete v obchodných podmienkach a reklamačnom protokole.

Reklamácia

V prípade, že zistíte na tovare vadu, ktorá je predmetom reklamácie, prosím prestaňte tovar používať a bezodkladne pristúpte k reklamácii.
Tovar je možné reklamovať ak sa vada prejaví v záručnej dobe a je spôsobená poruchou materiálu, funkčnou alebo výrobnou chybou. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, alebo na poruchy spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Faktúra, ktorú ste obdržali pri zakúpení tovaru slúži ako záručný list.

V prípade reklamácie vyplňte tento formulár a tovar doneste na adresu sídla internetového obchodu, alebo riadne zabaľte a zašlite na adresu:

 

Hoď to – REKLAMÁCIA
Nábrežná 2969
017 01 Považská Bystrica

Vždy je potrebné doložiť doklad o nákupe preukazujúci kúpu tovaru u obchodníka „Mosko, s.r.o.“ (faktúra). Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O vybavení a priebehu reklamácie vás budeme informovať.

 

Výmena tovaru

Pokiaľ Vám zaslaný tovar z nejakého dôvodu nevyhovuje (napr. sa vám nepáči farba vreciek), ponúkame vám jeho výmenu. Vyplňte tento formulár a tovar doneste na adresu sídla internetového obchodu, alebo riadne zabaľte a zašlite na adresu:

 

Hoď to – VÝMENA
Nábrežná 2969
017 01 Považská Bystrica

 

Podmienkou je, že tovar musí byť v pôvodnom obale a nepoužitý!
Neposielajte zásielku na dobierku! (Taká zásielka bude odmietnutá)

 

Tovar Vám vymeníme a obratom pošleme. Pri výmene nehradí zákazník poštovné ak ide o zásielku v cene väčšej ako 250 €. 

Vrátenie tovaru

Zakúpený tovar cez internetový obchod je možné vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru.

Vyplňte tento formulár a tovar doneste na adresu sídla internetového obchodu, alebo riadne zabaľte a zašlite na adresu:

 

Hoď to – VRÁTENIE
Nábrežná 2969
017 01 Považská Bystrica

 

Vždy je potrebné doložiť doklad o nákupe preukazujúci kúpu tovaru u obchodníka „Mosko, s.r.o.“ (faktúra) a uviesť číslo Vášho bankového účtu!

 

Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

 

Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručeniu vráteného tovaru späť na naše reklamačné oddelenie. Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

 

Upresňujúce informácie

Dodržanie 14 dňovej lehoty

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslané. Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní (nie pracovných) a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom.

 

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenia IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká, lebo zákon túto možnosť neuvádza.

 

Obal a jeho vrátenie

Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má Mosko, s.r.o. právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

 

Vyskúšanie tovaru

Tovar si môžete vyskúšať. Nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Tovar môže byť použitý, ale treba myslieť na náklady, ktoré bude mať Mosko, s.r.o. s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované k úhrade.

 

S ohľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.